Under strategisamtalen kartlegger vi hvor du er i dag i forhold til målet du vil oppnå. Vi finner ut av hvordan du best mulig går frem for å nå målet. Er vi en god match starter samarbeidet for å realisere målet.

Samtalen varer i ca. 30 minutter og er gratis og uforpliktende.

Fyll ut informasjonen i feltene under, så tar jeg kontakt med deg for å avtale tidspunkt.