RYGGSMERTER? UNNGÅ (ukontrollert) krum korsrygg under tunge løft!

Markløft Eirik Sandvik

Mye kan sies (og mye er sagt) om å trene med bevegelse i korsryggen. Noen påstår det ikke er så nøye, at det er helt uproblematisk å løfte med f.eks. krum rygg i markløft, mens andre er av stikk motsatt oppfatning. Sannheten er: It all DEPENDS!

På den ene siden kan man argumentere for at ryggraden er ment å bevege seg og at det er helt greit at det skjer. Dette er jeg HELT enig i. Ryggraden både kan og burde beveges. Om det burde skje under TUNG belastning er derimot en helt annen sak, særlig når det gjelder korsryggen.

Det skal ikke lang tid i treningsbransjen til for å se linken mellom ryggsmerter og ryggskader og HVORDAN det løftes og trenes i praksis. De fleste som har hatt eller har ryggplager/skader i forbindelse med styrketrening, løfter med UKONTROLLERT bevegelse i korsryggen og har ikke kontroll på samspillet mellom bekken og ryggrad.

Ukontrollert bevegelse vil si at det oppstår bevegelse mellom bekken og korsrygg, uten at området kontrolleres og stabiliseres BEVISST av muskler. Om korrekt muskelaktivering og treningsteknikk aldri er blitt innlært vil området mangle stabilitet, og ukontrollert bevegelse under belastning VIL oppstå, SPESIELT under tunge løft.

Typiske eksempler på UKONTROLLERT bevegelse er bekkentilt (ofte kjent som “butt-wink”) i bunn av knebøy og en korsrygg som krummer seg i starten av markløft.

Selv om ryggraden KAN bevege seg på denne måten, er det IKKE bra når det skjer under tunge løft.

Enda verre er det om det skjer uten at vedkommende som løfter er klar av AT det skjer. Da er det ryggraden selv (passive strukturer) som blir nødt til å gjøre jobben som ryggMUSKLENE skulle hatt. Dette kan medføre kompenserende bevegelsesmønstre, overbelastning og ofte skade.

LØSNINGEN

Løsningen er å bli bevisst på sin egen kropp og innlære sterke og stabile posisjoner, særlig i det vi kaller «kjernen». Kjernen blir ofte sett på som magetrening, men kjernen består av mer enn bare magen. Faktisk er kjernen alle muskler som påvirker ryggraden, og det er tross alt en god del, så dette området krever dedikert opptrening.

Når du har KONTROLL på ryggraden din til enhver tid, DA blir det betydelig tryggere å løfte tunge ting - og nettopp DETTE avgjør om du vil «overleve» å løfte med krum rygg, eller ikke.

Du kan se på ukontrollerte bevegelser i ryggraden som «lekkasjer». Disse lekkasjene oppstår fordi det er noen/eller noe som ikke sørger for å dirigere kraften i riktig retning.

En liten lekkasje trenger ikke bli et problem. Så lenge man finner ut av det og gjør noe med det, trenger det faktisk ikke bli noen skade i det hele tatt. Står det å «drypper» regelmessig over lang tid, kan derimot en liten lekkasje utvikle seg til å bli et STORT problem.

Større lekkasjer (større tekniske mangler) vil naturligvis raskere medføre store konsekvenser, så det er viktig å ta problemet ved roten så fort det lar seg gjøre.

Det er ikke alltid slik, men ofte vil en ryggskade komme som følge av lekkasjer og ukontrollerte bevegelser i korsryggen under styrketrening. Løsningen er å bli bevisst på det og deretter jobbe med PRESIS opptrening av kjernestabilitet.

Ryggen din vil takke deg!

Sterk hilsen Eirik